FAQ
Поширенні питання
1. Що таке умови постачання?
Умови постачання - це правила, що визначають зобов'язання сторін, покупця і продавця. Пояснюють, хто і з якого моменту несе витрати і ризик, пов'язані з доставкою і страхуванням вантажу. Найчастіше користуються умовами постачання: Incoterms 2010 і 2020 (можете ознайомитися на нашому сайті в розділі Інформація).
2. Що означає термін "міжнародне мультимодальне транспортування"?
Цей термін означає перевезення товарів з використанням, принаймні, двох різних видів транспорту на підставі одного договору про мультимодальне перевезення з місця, що знаходиться в одній країні, де товар прийняв оператор мультимодальних перевезень, до зазначеного місця призначення, що знаходиться в іншій країні. Контейнерні перевезення автоматично є мультимодальними.
3. Що таке товар подвійного (військового) призначення?
Це товари подвійного застосування і озброєння. Контролювання товарів подвійного застосування регулюється законодавством Європейського Союзу, а контролювання озброєння на підставі вітчизняних правових актів. Постанови Кабінету міністрів від 11.01.2018 №1 "Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання"

Товарами подвійного призначення називаються товари, які мають мирне призначення, але можуть бути використані для створення зброї, військової техніки, зброї масового ураження або засобів його доставки. Переміщення товарів подвійного призначення контролюється державою з метою дотримання міжнародних зобов'язань, що стосуються нерозповсюдження зброї масового знищення та захисту державних інтересів.

До товарів подвійного призначення відносяться розливні види промислового устаткування, сировини, деякі хімічні і біологічні субстанції, а також технічна документація і наукова інформація.
4. У чому полягає консолідація вантажів?
Консолідація полягає в поєднанні декількох менших вантажів, що відправляються в одному напрямку. Для цього експедитор складає на кожен сконсолідованний вантаж окремий Коносамент. Консолідовані товари перевозяться з використанням 20 і 40 футового контейнера з максимальним використанням вантажомісткості, що дозволяє економити власникам вантажу на логістиці.
5. Що означає термін "збірне перевезення LCL"?
Цей термін означає перевезення вантажів менших, ніж навантажувальний простір засобу транспортування - контейнера. Універсально вони позначаються скороченнями: LCL (less than container load).
6. Що означає скорочення ADR?
Скорочення ADR утворено від the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road і позначає угоду про міжнародне автодорожнє перевезення небезпечних матеріалів. Ця угода регулює правила і умови перевезення цих вантажів для забезпечення максимальної безпеки. Угода ADR застосовується також у вітчизняних перевезеннях.
7. Які товари кваліфікуються як небезпечні товари?
Небезпечними товарами називаються товари, перевезення яких забороняється на підставі правил, що містяться в додатках до угоди ADR, або дозволяється, але тільки на підставі правил, що містяться в тих же додатках.
8. Що таке ставка $/тонн?
Ставка за перевезення 1 тонни товару з урахуванням вантажомісткості морського контейнера.
9. Що таке код IMDG?
Код IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) - це код міжнародного морського кодексу по небезпечним вантажам. Не має характеру міжнародної конвенції, отже, не є чинним документом, проте, він визнається і застосовується відповідно до прийнятої практики.
10. Що означає "індосувати" коносамент?
За допомогою індосування - підпису на зворотному боці коносамента, будь-які права, що випливають з коносамента за дорученням, переносяться на іншу особу.
11. Що означає скорочення L/C?
Letter of credit (документарний акредитив) - ця форма розрахунку за товар застосовується в зовнішній торгівлі. Є зобов'язанням банку перед експортером, взятим на себе банком за дорученням імпортера, для видачі експортеру певної суми, взамін надання в передбачений термін зазначених у змісті акредитива документів. Це зручна і нерідко вживана в міжнародних оборотах форма розрахунку, що захищає зокрема і експортні операції.
12. Що ховається під скороченням FIOS?
Free in and out and free stowed - без витрат по навантаженню і розвантаженню та без витрат по штивку (перевізник не несе цих витрат), застосовується в договорах між перевізником і фрахтувальником. Витрати з навантаження, розвантаження і штивку несе фрахтувальник.
13. Що означає термін ПРР?
Вантажно-розвантажувальні роботи - здійснюються при завантаженні морських контейнерів на транспортний засіб. Розрізняють 2 види:

THC (Terminal handling charges) - навантаження на борт судна/ вивантаження з борту судна морського контейнера

Lift on/off - завантаження контейнера на автоконтейнеровоз/ зняття з причепа автоконтейнеровоза.
14. Що означає поняття "період вільний від оплат за demurrage і detention"?
Це час для отримання і здачі повного або порожнього контейнера в порт, встановлене контейнерною лінією. По закінченню вільного періоду нараховуються оплати за demurrage і detention. Оплати за demurrage включають період після закінчення вільного часу до отримання в порту повного контейнера. Оплати за detention включають період з моменту отримання до здачі в порт порожнього контейнера. На даний момент частіше використовується комбінований demurrage/detention, при якому розрахунок часу стартує від вивантаження контейнера в порту до здачі порожнього контейнера на склад лінії при імпорті, і від взяття порожнього обладнання на складі лінії до здачі завантаженого контейнера в порт при експорті. Тривалість періоду вільного від demurrage і detention може бути різною і визначається із запису в тарифах використовуваної контейнерної лінії і індивідуальних умов договору з контейнерної лінією.
15. Що означає скорочення ETD/ETA?
ETD - estimated time of departure - можливий час виходу судна з порту

ETA - estimated time of arrival - можливий час готовності судна до входу в порт.
16. Що таке cbm?
Cbm - ang. cubic meter - кубічний метр, визначає займаний обсяг вантажу в контейнері.
17. Скільки європалет вміститься в 20-футовому/40-футовому контейнері?(AOK)
У 20-футовому контейнері - 11 європалет
У 40-футовому контейнері - 23 європалети
18. Що таке feeder?
Фідером називають судно, яке довозить менші партії товарів в/з океанських портів в/з менших портів напр. з Huangpu в Shenzhen/ з Shenzhen в Huangpu.
19. Що означає, що фірма працює як NVOCC?
Скорочення NVOCC (ang. Non Vessel Operating Common Cartier) - це перевізник, який не має власних суден, але за допомогою укладення транспортних контрактів з судноплавними лініями і використанням власних коносаментів, надає транспортні послуги на свій рахунок. У побуті NVOCC - це категорія, яка застосовується в морських перевезеннях в усьому світі і позначає експедитора, який, виставляючи власний коносамент, відповідає за доручений йому вантаж, відповідно до умов цього коносамента.
20. Що значить формулювання door-to-door?
Door-to-door (двері в двері) - позначає повне експедиційне обслуговування, з моменту отримання товару від постачальника, аж до моменту його доставки одержувачу, з урахуванням всіх необхідних формальностей.
21. Що таке коносамент і його види.
Коносамент (англ. bill of lading, B/L) - документ, що видається перевізником вантажу власнику вантажу. Засвідчує право власності на відвантажений товар.

Коносамент виконує одночасно декілька функцій:
  • розписка перевізника в отриманні вантажу для перевезення, з одночасним описом видимого стану вантажу
  • підтвердження договору перевезення вантажу
  • товаророзпорядчий документ
Домашній коносамент (house bill of lading, HBL) - це коносамент, що випускається експедитором (NVOCC), нерідко - на додаток до лінійного (linear), або майстер-коносаменту (master bill of lading, MBL). Домашній і лінійний (майстер) коносаменти часто розглядають як альтернативи один одному, різниці в товаророзпорядчих властивостях між ними немає. Перший - підтверджує договір між відправником і транспортною або експедиційною компанією, оператором змішаного перевезення, але не лінії; другий - між відправником і морської лінією.

Домашній коносамент випускається самим експедитором. Лінійний коносамент випускається одночасно з домашнім, але в електронному вигляді, зберігається в електронній системі перевізника. Майстер-коносамент в цьому випадку не містить реальних даних відправника і одержувача.

Агент відправника за розпорядженням відправника виписує телекс-реліз у агента судноплавної лінії в порту відправлення, щоб покупець міг отримати контейнер в порту призначення. У телекс-релізі (його ще називають експрес-релізом, тому що видно в електронній системі перевізника протягом доби з моменту випуску) лінійний коносамент існує тільки в електронній версії. У релізі вказується, що отримати контейнер можливо без надання 3 оригіналів коносамента.
22. Що означає фраза DeadLine в контейнерних перевезеннях?
DeadLine означає точну дату і час моменту до якого експедитор повинен надати судновому агенту повністю оформлені документи на навантаження на певне судно, а також термін здачі завантаженого контейнера в порт. У разі пропуску DeadLine контейнери автоматично переносяться на наступне судно за розкладом.
23. Що значить фраза Rolling і Reschedule?
Rolling - перенесення навантаження контейнера, готового до експорту, на наступне судно за розкладом, в зв'язку з нестачею «вільних» місць на планованому пароплаві. Здійснюється лінією у випадковому порядку без прив'язки до якогось фактору.

Reschedule - зміни розкладу пароплавів судноплавної лінії, що призводить до зміни планованих раніше термінів доставки контейнера в фінальний порт вивантаження.
Запит ставки:
Ваше імя *
Ваш телефон *
Ваш е-mail *
Коментар (вага, обєм, адреса та ін.)
Відправляючи форму ви погоджуєтесь з Політикою конфеденційності