Згода на обробку персональних даних користувачів сайту
ТОВ «Марлайн» (Marline LTD)

Відповідно до Закону України від 01.06.10 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (далі - «Закон») я (далі - «суб'єкт») даю свою згоду на обробку ТОВ «Марлайн»
(Marline LTD) (далі по тексту - «Компанія») моїх персональних даних та підтверджую, що даючи таку згоду, я дію своєї волею і у своєму інтересі. Згода поширюється на наступну інформацію: мої прізвище, ім'я, по батькові, телефон, електронна пошта та інша інформація, що стосується моєї персони. Згода на обробку персональних даних дається мною з метою користування сервісами даного сайту.

Згода надається на здійснення будь-яких дій щодо Персональних даних, які необхідні для досягнення вищевказаних цілей, включаючи без обмеження: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу), знеособлення, блокування , знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства. Обробка персональних даних здійснюється Компанією наступними способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації, обробка персональних даних без використання засобів автоматизації (неавтоматизована обробка). При обробці персональних даних Компанія не обмежена в застосуванні способів їх обробки. Я згоден, що в разі потреби Компанія має право надати мої персональні дані для досягнення зазначених вище цілей третій особі (в т.ч. дочірнім і залежним), їх агентам, контрагентам та іншим уповноваженим ними особам. Такі треті особи мають право на обробку персональних даних на підставі цієї згоди. Дана згода дається мною безстроково, але може бути відкликана шляхом направлення мною письмового повідомлення Компанії не менш ніж за 1 (один) місяць до моменту відкликання згоди.

Дана згода є письмовим повідомленням суб'єкта персональних даних, про те, що він включається в базу персональних даних Компанії, в день підписання цієї угоди (акцепту).

Відповідно до статті 8 Закону суб'єкт персональних даних, підписуючи (акцептуючи) дану Згоду вважається письмово поінформованим про те, що він має право: знати про місцезнаходження бази персональних даних, що містять його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних; отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються; пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених Законом; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи недостовірні; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися з питань захисту своїх прав персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.